Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Iäkkäiden laitoshoidon laatu parantunut 10 vuodessa
Iäkkäiden laitoshoidon laatu parantunut 10 vuodessa

Laitoshoidon toimintatavat ovat asteittain muuttuneet iäkkäiden toimintakyvyn säilyttämistä suosivaan suuntaan.  Kuntoutumista edistävä hoitotyö on lisääntynyt ja uni- ja psykoosilääkkeiden käyttö on vähentynyt.

Tulokset käyvät ilmi iäkkäiden palvelujen laatutuloksia käsittelevän tutkimuksen ennakkotiedoista. Haasteena on tunnistaa esimerkiksi vajaaravitsemuksen uhka. 

Jäljellä olevan toimintakyvyn säilyttäminen on laadukkaan iäkkäiden pitkäaikaishoidon kulmakivi. Sen edellytyksiä ovat mm. riittävä ravitsemustila, liikkuminen itsenäisesti tai avustettuna sekä tarpeettomien psyykenlääkkeiden välttäminen. Näitä tekijöitä voidaan seurata RAI-järjestelmää käyttämällä.  Tämä hoidon laatua ja vaikuttavuutta mittaava järjestelmä on ollut pitkäaikaishoidon yksiköiden vapaaehtoisessa käytössä 10 vuotta, ja sen avulla arvioitiin vuonna 2009 yli kolmasosa maamme laitoshoidon asukkaista.

Vuodesta 2001 on kuntoutumista edistävä hoitotyö lisääntynyt yhdeksän prosenttiyksikköä (57–66%). Psykoosilääkkeiden käyttö ilman merkittävää syytä on vähentynyt kymmenen prosenttiyksikköä ilman merkittävää muutosta asiakkaiden käytösoireilussa. Säännöllinen unilääkkeiden käyttö on vähentynyt 22 prosenttiyksikköä (41–19%), ilman unihäiriöiden lisääntymistä. Liikkumisen päivittäinen rajoittaminen on vähentynyt 4 prosenttiyksikköä (19–15%), vaikka asukkaiden dementian aste on lisääntynyt.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy