Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Naisten humalajuominen lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla
Naisten humalajuominen lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla

Vuoden 2008 juomatapatutkimuksen mukaan naisten humalakerrat ovat lisääntyneet huomattavasti kaikissa ikäryhmissä, kun vähäisemmän kulutuksen kerrat ovat jopa vähentyneet.

Miesten humalakerrat lisääntyivät vain nuorimmassa ikäryhmässä (15–29-vuotiaat), heidänkin vähemmän kuin nuorten naisten. Tulokset raportoidaan syyskuussa ilmestyvässä Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 4/2009.

Vuoden 2008 juomatapatutkimuksen mukaan naisten lisääntynyt humalajuominen tuli esiin kaikissa juomispaikan, -seuran ja viikonpäivän mukaan muodostetuissa tilannetyypeissä. Se näkyi myös siinä, että naisten humalatilanteissa kuluttaman alkoholin osuus kaikesta naisten kuluttamasta alkoholista kasvoi vuoden 2000 mittauksen 26 prosentista 42 prosenttiin.

Naisten humalakulutuksen lisääntyminen 2000-luvulla ei ole ollut seurausta vain vuoden 2004 veronalennuksesta ja tuonnin vapauttamisesta, vaan on jatkoa pidemmän ajan kehitykselle. Se on myös osoitus yhteiskunnan liberalisoituneesta suhtautumisesta naisten alkoholin käyttöön. Naiset ovat nykyään vapaampia päättämään myös tavastaan käyttää alkoholia. Sukupuolten alkoholin käyttö on samankaltaistunut Suomessa. Naiset kuitenkin edelleen nauttivat alkoholia harvemmin ja huomattavasti vähemmän kuin miehet.

Alkoholin käyttökertojen kasvu lisääntyi eniten sekä miesten että naisten varttuneessa (50–69 -vuotiaiden) ikäpolvessa. Varttuneiden miesten alkoholin käyttökerrat levittäytyivät kasvavassa määrin viikon alkupäiville, kun taas nuorten miesten ja naisten juomiskerrat keskittyivät aiempaa enemmän viikonloppuun. Kotiympäristö vahvisti edelleen asemiaan suomalaisten suosituimpana juomispaikkana. Vuonna 2008 yli kolme neljästä miesten ja naisten juomiskerroista tapahtui kotiympäristössä, kun taas anniskelupaikkakerrat vähenivät molemmilla sukupuolilla. Kotiympäristössä tapahtuneiden juomiskertojen lisääntyminen näkyy myös siinä, että pariskuntien keskinäiset juomiskerrat ja miesten yksinjuomiskerrat lisääntyivät.

THL:ssä ollaan lahtuneita, että nuorten alkoholin käytössä on tapahtumassa vähenemistä, mutta vanhemman väestön merkittävä alkoholin kulutuksen lisäys on huolestuttavaa. Näissä ikäryhmissä terveyshaitat korostuvat nopeasti. Huolestuneisuutta herättää myös naisten humalakulutuksen lisääntyminen. Tulokset tukevat tiukkaa alkoholipoliittista linjaa, joka on välttämätön kalliiden päihdepalvelujen ja alkoholisairauksien hoidon kustannusten hillitsemiseksi.

Yhden viikon ajalta mitattuna alkoholin käyttökertojen lukumäärä kasvoi käyttäjää kohti kuudella prosentilla vuosien 2000 ja 2008 välillä. Humalakertojen (veren alkoholipitoisuus on yli yhden promillen) osuus kaikista syysviikon kerroista nousi muutaman prosenttiyksikön.

Tulokset perustuvat vuosien 2000 ja 2008 juomatapatutkimusaineistojen vertailuun. Molempia aineistoja varten haastateltiin edustavat otokset 15–69-vuotiaista suomalaisista käyntihaastatteluna syksyllä. Tulokset perustuvat tietoihin haastattelua edeltäneen seitsemän päivän alkoholin käyttökerroista. Vuonna 2000 vastaajia oli 1 932, joilla oli 2 161 käyttökertaa; ja vuonna 2008 vastaajia oli 2 725 ja käyttökertoja oli 3 120.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy