Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Makeisveron palautus kannustaa terveyttä edistäviin valintoihin
Makeisveron palautus kannustaa terveyttä edistäviin valintoihin

Hallituksen päätös ottaa uudelleen käyttöön makeisvero ja korottaa virvoitusjuomien veroa saa erityistä kiitosta Terveyden edistämisen keskus ry:ltä.

Jokainen viime kädessä päättää omista terveysvalinnoistaan, mutta niin valtiolla kuin kunnilla on mahdollisuudet vaikuttaa merkittävästi siihen, kannustavatko olosuhteet terveyttä edistäville valinnoille.

Makeisveron palautus ja virvoitusjuomien veron kiristys on erinomainen esimerkki siitä, miten poliittisilla päätöksillä ja teoilla voidaan kannustaa ihmisiä tekemään terveyttä edistäviä kulutuspäätöksiä.

Kuten esimerkiksi alkoholi- ja tupakkaverotuksella, myös makeisveroilla voidaan vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen. Huolestuttava kehityssuunta on ollut, että makeisten kulutus on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 1985 makeisia syötiin henkeä kohden 7,2 kg, vuonna 2005 jo 14 kg. Ruokatottumusten kääntäminen terveellisille urille vaatii juuri tämäntyyppisiä veropäätöksiä.

Veronkiristys toivottavasti hillitsee erityisesti lasten ja nuorten makeisten syöntiä ja limsojen juontia, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet ylipainon lisääntymiseen ja hampaiden kunnon heikentymiseen. Hintojen nostamisen lisäksi olisi yhä enemmän kiinnitettävä huomiota myös pakkauskokoihin, joilla voidaan ohjata kulutuskäyttäytymistä.

Makeis- ja virvoitusjuomien verojen korotukset ovat myös hyvä tapa kerätä valtiolle lisätuottoja ja vahvistaa veropohjaa.

Tekryn mukaan nämä tuotot voisi ohjata suoraan, "korvamerkitysti", esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan laaja-alaiseen terveyttä edistävään ja ehkäisevään työhön. Terveyden edistämistyössä niin valtion tasolla kuin kunnissa pääpainon pitää olla päätöksissä, jotka muokkaavat elinolosuhteita terveyttä edistäviksi. Terveyttä edistävät teot vähentävät sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa kustannusten nousupainetta - siksi terveyden edistämiseen investointi kannattaa.

Lähde: Terveyden edistämisen keskus Tekry
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy