Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ajatustenlukua
Ajatustenlukua Oletko ajatustenlukija? Etkö? Mietihän uudelleen. Tiedemiesten mukaan jokainen meistä osaa lukea toisten ajatuksia. Kysymys vain kuuluu kuinka hyvin me olemme sen oppineet tai omaksuneet.

Tämän hetkisen tietämyksen mukaan meidän jokaisen aivoissa on niin kutsuttuja peilineuroneja (mirror neurons), solurykelmiä, joiden avulla me tulkitsemme toisten toimia, ajatuksia, reaktioita ja tunteita. Tiedemiesten mukaan näiden neuronien toiminta ohjaa meidät "lukemaan toisten ajatuksia" ja olemaan aivan kuin olisimme "heidän kengissään". Toisilla nämä peilineuronit näyttävät toimivan paremmin ja toisilla, kuten esimerkiksi autistisilla ihmisillä, erittäin huonosti.

Peilineuronien toiminnasta on kehitetty kaksi eri teoriaa: simulaatioteoria (simulation theory) ja teoria teoria (theory theory). Teoria teorian mukaan pienet lapset ovat "tutkijoita", tarkkaillen kaikkea ja kaikkia ja muodostaen näkemästään sitten omia teorioita ja käyttäytymismalleja. Simulaatioteorian mukaan meistä jokainen on jo syntyessämme ajatustenlukija eli meillä kaikilla on synnynnäinen kyky tulkita ja selittää itsellemme toisten mielenliikkeitä ja käyttää aivojamme toisten toimien ymmärtämiseen.

Kansankielellä tätä kykyä - olipa se sitten meissä simulaatioteorian tai teoria teorian kautta - on kutsuttu aina empatiaksi. Tiedemiesten mukaan empatian avulla me pystymme lukemaan toistemme ajatuksia - joskus paremmin ja joskus huonommin.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy