Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Voimaa vanhuuteen
Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen − iäkkäiden terveysliikuntaohjelma lisää omatoimisuutta ja ehkäisee laitoshoitoa. Ohjelman tarkoituksena on edistää kotona asuvien vanhusten toimintakykyisyyttä ja itsenäistä selviytymistä.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuonna 2004 ja se jatkuu vuoteen 2009 asti.

Fyysinen toimintakyky edistää elämänlaatua

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa elämänlaatua parannetaan tehostamalla erityisesti iäkkäiden ihmisten tasapainoa ja jalkojen lihasvoimaa edistävää liikkumista. Terveysliikuntaohjelma panostaa ensisijaisesti niihin iäkkäisiin ihmisiin, joiden toimintakyky on heikentymässä vähentyneen fyysisen aktiivisuuden vuoksi. Liikuntatoiminta perustuu tieteelliseen näyttöön ja kokemustietoon. Useissa tutkimuksissa on todettu, että voimaa ja tasapainoa voidaan harjoittaa menestyksekkäästi korkeassakin iässä. Liikuntakykyä edistävät arkiliikunta ja sopivat ohjatut harjoitteet.

Ohjelman osatavoitteita ovat:
- Lisätä lihasvoimaa ja tasapainoa ylläpitävän ja parantavan liikunnan harrastusta iäkkäässä väestössä.
- Lisätä iäkkäiden ihmisten ja heidän läheistensä tietämystä voima- ja tasapainoharjoittelusta.
- Tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutus- ja liikuntahenkilöstön, kolmannen sektorin toimijoiden sekä iäkkäiden ihmisten ja heidän läheistensä ohjaus- ja neuvontataitoja voima- ja tasapainoharjoittelussa.
- Lisätä ja kehittää iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelumahdollisuuksia ja olosuhteita.
- Luoda uudenlaisia tapoja iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan järjestämiseen ja fyysisen toimintakyvyn testaamiseen.
- Tehostaa nykyisten resurssien käyttöä.
 
Ikääntyvien ihmisten määrä on voimakkaassa kasvussa. Eniten lisääntyy iäkkäiden, toimintakyvyltään heikentyneiden vanhusten suhteellinen osuus. Liikuntakyvyn säilyminen mahdollistaa osaltaan iäkkäiden ihmisten arkiaskareista selviytymisen, harrastamisen ja täysivaltaisen osallistumisen.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy