Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Yksinäisyys voi johtaa Alzheimeriin
Yksinäisyys voi johtaa Alzheimeriin

Alzheimer on hitaasti etenevä aivoja rappeuttava sairaus. Se yleistyy iän myötä, muut siihen voi sairastua jo alle 50-vuotiaana. Tautiin, sen syntyyn ja kulkuun, on etsitty vastauksia jo vuosikausia, mutta huonolla menestyksellä. Jotain on saatu paljastettua, mutta perimmäisiä syitä ei tiedetä, kuten ei myöskään parannuskeinoa.

Mutta jotain aina paljastuu. Nyt yksi uusimmista on, että yksinäisyys voi johtaa Alzheimerin taudin puhkeamiseen. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan yksinäisillä henkilöillä on kaksinkertain vaara sairastua Alzheimerin tautiin.

Väite perustuu 800 vanhukseen, joiden elämää seurattiin neljän vuoden ajan chicagolaisessa Rushin yliopistossa. Aikaisemmin sosiaalisen yksinäisyyden katsottiin lisäävän dementiaa, mutta nyt väite on viety huomattavasti pitemmälle.

Tutkimuksessa koehenkilöiltä kysyttiin heidän tuntemuksiaan yksinäisyydestä. Tutkijat eivät kiinnittäneet niinkään huomiota siihen, oliko vanhus oikeasti yksin, erossa muista, vaan siihen tunsiko hän itse itsensä yksinäiseksi ja hylätyksi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että niillä vanhuksilla, jotka omasta mielestään olivat yksin, ja joiden elämä oli tyhjää, ja jotka olivat omasta mielestään tulleet hylätyksi, oli puolta suurempi riski sairastua Alzheimeriin kuin niillä vanhuksilla, jotka olivat tyytyväisiä elämäänsä ja sosiaaliseen kohteluunsa. Villakoiran ytimenä oli vanhusten oma käsitys asiasta.

Yksinäisyys, sosiaalisten kontaktien ja tapahtumien vähyys on vain yksi Alzheimerin puhkeamista edistävä asia. Muita aikaisemmissa tutkimuksissa selvinneitä ovat vääränlainen ruokavalio, liikunnan puute ja aivojen tylsistyminen niiden käyttämättömyyden takia. Myös masennuksen katsotaan edistävän dementiaa ja Alzheimeria.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy