Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lihominen tylsistyttää
Lihominen tylsistyttää

Ranskalaisen tutkimuksen mukaan lihominen heikentää aivojen toimintaa, kansanomaisesti sanottuna tylsistyttää.

Tutkijat kehottavat, varsinkin keski-ikäisiä henkilöitä, pitämään huolen painosta, sillä painonnousulla saattaa olla pitkälle kantavia, negatiivisia seuraamuksia - muitakin kuin vain terveydellisiä.

Kyseisessä ranskalaisessa tutkimuksessa koehenkilöiltä mitattiin ensin heidän BMI-indeksinsä. Sen jälkeen heille suoritettiin joukko kokeita, joilla mitattiin muistia, huomiokykyä ja ajatusprosessia. Tutkimuksen aikana huomattiin, että esimerkiksi ne henkilöt, joilla BMI oli 20 (eli olivat laihoja), muistivat muistitestissä 9 sanaa, kun taas BMI 30 indeksin omaavat muistivat keskimäärin vain 7 sanaa.

Tutkimuksessa saadut erot eivät olleet kovin suuria. Tulokset suhteutettiin vielä koehenkilöiden koulutukseen ja ikään. Tämä ei kuitenkaan muuttanut lopputulosta. Ranskalaisten tutkijoiden väite on: ylipainoisten henkilöiden kognitiiviset kyvyt olivat heikommat kuin normaalipainoisten.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy