Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Luontaistuotealan ammatillista koulutusta jo 25 vuotta


Lehdistötiedote 26.8.2005 (Luontaistuotealan Keskusliitto)

Luontaistuote- ja terveyskauppojen koulutustaso on noussut merkittävästi parin viime vuosikymmenen aikana. Koulutustaso lähti nousemaan Luontaistuotealan Keskusliiton ryhdyttyä organisoimaan alan ammatillista koulutusta 1970-luvun lopulla. Aikaisemmin alalla työskentelevät joutuivat hakemaan erikoiskoulutusta ulkomailta, lähinnä Keski-Euroopasta, jossa fytoterapialla ja luonnonmukaisella terveydenhoidolla on pitkät perinteet.

Vuonna 1980 Luontaistuotealan Keskusliiton toimesta perustettiin Provita Oy, joka on järjestänyt alan ammatillista koulutusta jo 25 vuoden ajan.  Koulutus antaa perustiedot ravitsemuksesta ja terveystuotteista sekä luonnonmukaisesta terveydenhoidosta. Nykyisellään Provitan peruskurssin on käynyt yli 2000 henkilöä ja näistä reilu 300 on jatkanut luontaistuoteneuvojaksi. Tänä syksynä Provita Oy juhlii jo 50. peruskurssiaan!
 
Vuodesta 1990 Luontaistuotealan Keskusliitto on järjestänyt alan täydennyskoulutusta Helsingin Yliopiston Aikuiskoulutuskeskus Palmenian kanssa, jossa opettajina toimivat farmakognosian ja lääketieteen asiantuntijat ja tieto vastaa viimeisintä alan tieteellistä näyttöä. Koulutus on korkein alan ammatillinen koulutus ja se johtaa fytonomi-ammattinimikkeeseen. Opiskelu antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista sekä niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa.
 

Fytonomi – terveystuotealan ammattilainen

Tällä hetkellä fytonomeja on Suomessa yli 200 eri puolilla maata. Pääsyvaatimuksena on hyväksytty luontaistuoteneuvojan koulutus, johon sisältyy teoreettista kurssitusta  ja vähintään puolen vuoden työkokemus luontaistuotealalta. Fytonomi-koulutuksen suorittaminen kestää 8 kuukautta ja siinä opiskellaan kemiaa, biokemiaa, fytoterapiaa, farmakognosiaa, anatomiaa, fysiologiaa ja tautioppia. Vuodesta 2003 fytonomiopintoja on voinut suorittaa myös ammattikorkeakoulussa erikoistumisopintoina (Laurea amk). Suurin osa fytonomeista työskentelee luontaistuote- ja terveyskaupoissa ympäri Suomea asiakasneuvonta- ja koulutustehtävissä.
 
Luontaistuotealan Keskusliiton tavoite, että jokaisessa alan erikoiskaupassa on koulutettu henkilö asiakaspalvelussa, on lähes toteutunut ja tämä merkittävä koulutustason nousu on ollut yksi alan myönteisen kehittymisen perusta viime vuosikymmen aikana. Alan toimijat arvelevat koulutuksen korostuvan tulevaisuudessa vielä enemmän samalla kun kansainväliset trendit tukevat terveystuotealan kehittymistä yhä kiinteämmäksi osaksi kansalaisten omaehtoista terveydenhoitoa. Luontaistuotealan Keskusliiton näkemyksen mukaan yksilöllinen neuvonta on edellytys saavuttaa pysyviä tuloksia itsehoidossa ja kannustaa kansalaisia omaehtoiseen terveydenhoitoon sekä vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan.
Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy